[Kontrola i ocena realizacji zadania] - Art. 17. - Działalność pożytku publicznego i wolontariat. - Dz.U.2022.1327 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Kontrola i ocena realizacji zadania] - Działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1327 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  17.  [Kontrola i ocena realizacji zadania]

Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

1)
stopnia realizacji zadania;
2)
efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
3)
prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4)
prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.