[Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego] - Art. 15. - Działalność lecznicza. - Dz.U.2022.633 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  15.  [Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego]

Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.