[Obowiązek dokonania wpisu do rejestru] - Art. 103. - Działalność lecznicza. - Dz.U.2022.633 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Obowiązek dokonania wpisu do rejestru] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  103.  [Obowiązek dokonania wpisu do rejestru]

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104.