Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.26.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lutego 1922 r.
w przedmiocie dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie podgórskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.

Na zasadzie §.2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 r. (austr. Dz. Ust. № 59) w przedmiocie dyzlokacji sądów zarządzam w okręgu sądu okręgowego w Krakowie co następuje:
§  1. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu powiatowego w Skawinie gminy: Borek Fałęcki, Kobierzyn i Jugowice wraz z należącemi do tych gmin obszarami dworskiemi i włącza się je do właściwości terytorjalnej sądu powiatowego w Podgórzu.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 maja 1922 r.