Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 maja 1922 r.
o dyslokacji sądów powiatowych w powiecie administracyjnym mieleckim, w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.

Na zasadzie § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1668 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. Aust. № 59 z 1868 r.) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się sąd powiatowy w Radomyślu Wielkim w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.
§  2. Włącza się do właściwości terytorjalnej sądu powiatowego w Mielcu: miasto Przecław, oraz gminy: Błonie, Breń Osuchowski, Czermin, Dąbie, Dąbrówkę, Wisłocką, Dulczą Małą, Dulczę Wielką, Górki, Gliny Wielkie. Grzybów, Hohenbach, Izbiska. Jamy, Kawęczyn, Kiełków, Łączki Brzeskie, Łysaków, Łysakówek, Otałęż, Partynię, Piątkowiec, Podborze ze wsią Zgórsko, Pień, Podole, Przecław, Radomyśl Wielki, Rudę, Rydzów, Surową, Szafranów, Wadowice Dolne, Wadowice Górne, Wampierzów, Wolą Otałęzką, Wole. Wadowską, Wulkę Dulecką, Wyłów, Żarówkę, Zdziarzec z Janowicami i Ziempniów.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 września 1922 r.