Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 maja 1922 r.
dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie administracyjnym starosamborskim, w okręgu sądu okręgowego w Samborze.

Na zasadzie § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. Austr. № 59 z 1868 r.), zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się sąd powiatowy w Starej Soli w okręgu sądu okręgowego w Samborze.
§  2. Włącza się do właściwości terytorjalnej sądu powiatowego w Starym Samborze miasta: Chyrów, Felsztyn i Starą Sól, oraz gminy i niewcielone jeszcze obszary dworskie: Bąkowice, Berezów, Błozew Górną, Chyrów, Chyrowską Posadę, Felsztyn, Felsztyńską Posadę., Gródowice, Koniów, Łaszki Murowane, Polaną, Słochynię, Starą Ropą, Starą Sól, Suszycę Małą, Suszycę Wielką, Szumine., Śliwnicę, Ternawkę, Towarnię, Wolą Rajnową i Wołczą Dolną.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 września 1922 roku.