§ 1. - Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie rypińskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.69.634

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1928 r.
§  1.
Znosi się sądy pokoju I i II okręgu w Rypinie.