§ 2. - Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.859

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.
§  2.
Włącza się do okręgu sądu pokoju w Iłży gminy: Łaziska, Pętkowice, Rzeczniów, Sienno i Wierzchowiska.