Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.103.928

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 1928 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 170) zarządzam co następuje:
Znosi się sądy pokoju I, II i III okręgu w Częstochowie.
Tworzy się "Sąd Pokoju w Częstochowie", obejmujący miasto Częstochowę tudzież gminy: Dzbów, Grabówkę, Hutę Starą, Kamienicę Polską, Mykanów, Poczesną, Rędziny, Rększowice i Wancerzów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1928 r.