Dyzlokacja sądów pokoju w mieście Siedlcach w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.11.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 stycznia 1926 r.
o dyzlokacji sądów pokoju w mieście Siedlcach w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) zarządza się co następuje:
Znosi się sądy pokoju I i II okręgów w Siedlcach.
Tworzy się sąd pokoju w Siedlcach, obejmujący miasto Siedlce, tudzież gminy: Niwiski, Skórzec, Skupie, Starawieś, Wodynie i Żeliszew.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 marca 1926 r.