[Definicja drogi publicznej] - Art. 1. - Drogi publiczne. - Dz.U.2022.1693 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Definicja drogi publicznej] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1693 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r.
Art.  1.  [Definicja drogi publicznej]

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.