Art. 26. - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  26.

Ustawianie i utrzymywanie znaków, sygnałów i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających na drogach publicznych, jak również rogatek i znaków na przejściach granicznych należy do zarządu drogi.