Art. 6. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  6.

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi jest wykonywany, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w toku:

1)
projektowania,
2)
wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do ich budowy,
3)
wytwarzania,
4)
obrotu,
5)
eksploatacji i napraw.