Art. 43. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  43.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.