Art. 29e. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29e.
1.
Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego wynagradzani są według zasad wynagradzania dotyczących pracowników urzędów państwowych.
2.
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego obciążają koszty jego działalności.