Art. 29d. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29d.

Urząd Dozoru Technicznego finansuje inwestycje ze środków własnych.