Art. 1. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  1.

Ustawa określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonywania.