Art. 2. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 2. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  2.

Przepisy ustawy nie dotyczą urządzeń technicznych:

1)
posiadających szczególne znaczenie dla obronności Państwa,
2)
nad którymi są prowadzone prace naukowo-badawcze w zakresie ich konstrukcji lub sposobu wykonania,
3)
w zakładach górniczych z wyjątkiem kotłów i zbiorników ciśnieniowych.