Art. 18. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 18. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  18.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.