Art. 14. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 14. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  14.

Kto będąc zobowiązany do zgłoszenia urządzenia technicznego do rejestracji i odbioru technicznego przez organ dozoru technicznego nie dopełnia tego obowiązku lub dopuszcza do użytkowania takiego urządzenia bez uzyskania decyzji o dopuszczeniu go do ruchu przez organ dozoru technicznego,

podlega karze aresztu do jednego roku lub karze grzywny w wysokości do 20.000 złotych.