Dozór nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego. - Dz.U.1939.63.420 - OpenLEX

Dozór nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.63.420

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 czerwca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie art. 8 lit. a), b), c), d), e) i g) oraz art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343), art. 1 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 493), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 597) oraz w związku z ustawą śląską z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Śl. Nr 14, poz. 27) zarządzam, co następuje:
Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Skarbu i Spraw Zagranicznych o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 453), zmienionego rozporządzeniem z dnia 10 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 137) - obowiązują na obszarze województwa śląskiego,
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.