§ 8. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  8.
Przepisy art. 18 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309), oraz wynikające z tych przepisów sankcje karne, przewidziane w rozdziale V tegoż rozporządzenia, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.