§ 6. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  6.
Zaświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: "Stosownie do art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309) zaświadczam, że wymieniony w niniejszym dowodzie p............................ jest obywatelem polskim, co zostało stwierdzone na podstawie ..............................................."