Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.618 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2019 r.
§  2.  Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie przepisów, o których mowa w § 1.