§ 5. - Dostosowanie przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.18.132

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  5.
W sprawach nie unormowanych w rozporządzeniu do przedsiębiorstwa PPTiT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 54).