§ 3. - Dostosowanie przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.18.132

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  3.
Przedsiębiorstwo PPTiT całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazuje na fundusz rozwoju.