§ 5. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  5. 
1. 
Organ wyznacza użytkowników indywidualnych do:
1)
korzystania z oprogramowania udostępnionego przez centralny organ techniczny KSI;
2)
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych.
2. 
Organ występuje do centralnego organu technicznego KSI o:
1)
nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień dla użytkownika indywidualnego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
wydanie osobistego i niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika indywidualnego.