§ 1. - Dostęp i wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.74

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika;
3)
wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych.