Art. 3. - [Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  3.  [Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej]
1. 
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1)
uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2)
wglądu do dokumentów urzędowych;
3)
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2. 
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.