Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1429 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Art.  10.  [Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej]
1.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.