[Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej] - Art. 10. - Dostęp do informacji publicznej. - Dz.U.2022.902 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej] - Dostęp do informacji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.
Art.  10.  [Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej]
1. 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.
2. 
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.