§ 11. - Dostarczanie ociemniałym inwalidom wojennym narzędzi, środków pomocniczych i psów-przewodników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  11.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.