[Wystawianie dowodów wysłania i dowodów otrzymania przez operatora wyznaczonego] - Art. 40. - Doręczenia elektroniczne - Dz.U.2022.569 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Wystawianie dowodów wysłania i dowodów otrzymania przez operatora wyznaczonego] - Doręczenia elektroniczne

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.569 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  40.  [Wystawianie dowodów wysłania i dowodów otrzymania przez operatora wyznaczonego]

Operator wyznaczony w ramach świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.