Art. 81. - [Nieuprawnione wykonywanie czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych lub posługiwanie się tytułem doradcy podatkowego] - Doradztwo podatkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2117 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
Art.  81.  [Nieuprawnione wykonywanie czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych lub posługiwanie się tytułem doradcy podatkowego]
1. 
Kto, nie będąc uprawnionym, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5,

podlega grzywnie do 50 000 zł.

2. 
Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która nie będąc uprawnioną, posługuje się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego" lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5.