[Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych] - Art. 47. - Doradztwo podatkowe. - Dz.U.2021.2117 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych] - Doradztwo podatkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2117 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2021 r.
Art.  47.  [Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych]
1. 
Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych, zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych.
2. 
Przynależność doradców podatkowych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę.
3. 
Samorząd doradców podatkowych jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko ustawom.