Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.133.639

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1993 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.