Dopłaty za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.103.815

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 grudnia 1933 r.
o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.

Na podstawie art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396) zarządza się co następuje:
Ubezpieczalnia społeczna pobiera od ubezpieczonych i kontynuujących ubezpieczenie oraz członków ich rodzin następujące dopłaty:
a)
za każdą poradę lekarską po 20 gr,
b)
za każdy zabieg leczniczy po 10 gr,
c)
za każde lekarstwo, środek leczniczy i pomocniczy po 10 gr,
d)
za każdy specyfik farmaceutyczny i preparat organo-terapeutyczny po 30 gr.

Jeżeli zabiegu leczniczego dokonywa się jednocześnie z poradą, wówczas ubezpieczalnia pobiera tylko 20 gr.

Za kilka lekarstw, środków leczniczych lub pomocniczych, przepisanych przez lekarza przy poradzie lekarskiej, ubezpieczalnia pobiera dopłatę po 10 gr od każdego lekarstwa, środka leczniczego lub pomocniczego.

Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za:
a)
zabiegi chirurgiczne,
b)
zabiegi rozpoznawcze,
c)
naświetlania lampą kwarcową dzieci do lat trzech przeciwko krzywicy i gruźlicy gruczołowej oraz szczepienia ochronne,
d)
porady lekarskie w chorobach, wymienionych w załączniku do rozporządzenia niniejszego.
Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za:
a)
lekarstwa i środki opatrunkowe, zastosowane osobiście przez lekarza lub pomocniczy personel lekarski,
b)
surowice i szczepionki,
c)
lekarstwa i środki opatrunkowe, przepisane ubezpieczonym przy tych poradach lekarskich, od których ubezpieczalnia nie pobiera dopłat (§ 2 pkt. d) rozporządzenia niniejszego),
d)
środki lecznicze, wyszczególnione w załączonym wykazie do rozporządzenia niniejszego, jeżeli przepisane są jako środki pojedyncze "per se".
Zwolnieni od dopłat, wymienionych w § 1 rozporządzenia niniejszego, są ubezpieczeni, u których choroba, połączona z niezdolnością do pracy, trwa bez przerwy dłużej niż 4 tygodnie - od początku 5-go tygodnia oraz członkowie rodzin inwalidów wojennych ubezpieczeni na podstawie art. 43 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. - od początku choroby.
Pobieranie dopłat za porady lekarskie i zabiegi lecznicze, za lekarstwa i środki lecznicze oraz za środki pomocnicze odbywa się w sposób, który ustali komisja administracyjna ubezpieczalni społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

I. Choroby zakaźne, a mianowicie:

1) dur brzuszny, 2) dury rzekome, 3) dur osutkowy, 4) dur powrotny, 5) ospa, 6) odra, 7) płonica, 8) nagminne zapalenie ślinianek przyusznych, 9) krztusiec, 10) błonica, 11) cholera, 12) czerwonka, 13) róża, 14) zapalenie ostre przednich rogów rdzenia, 15) nagminne zapalenie opon mózgowych, 16) nosacizna i tylczak, 17) twardziel, 18) wąglik, 19) wścieklizna, 20) tężec, 21) czynna gruźlica wszelkich postaci, 22) choroby weneryczne, 23) posocznica, 24) gorączka połogowa, 25) żółta febra, 26) choroba tęgoryjcowa, 27) świerzb, 28) grzybica skóry, 29) jaglica, 30) ostre zapalenie migdałów, 31) promienica.

II. Wszystkie choroby dzieci do końca 3 roku życia.

III. Ostre choroby umysłowe.

IV. Choroby ostre:

1) ostry gościec stawowy, 2) zapalenie płatowe płuc, 3) zapalenie zrazikowe płuc, 4) atak kamicy żółciowej lub nerkowej, 5) atak dusznicy bolesnej, 6) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, 7) ostre zapalenie ucha środkowego, 8) śpiączka cukrzycowa, 9) zapalenie tęczówki i naczyniówki, 10) jaskra.

V. Nagłe wypadki:

1) otrucia, 2) urazy i rany, zmiażdżenia, złamania i zwichnięcia większych stawów, 3) wszelkie krwotoki, 4) wylew krwawy do mózgu, 5) zator lub zakrzep mózgu, 6) bezmocz, 7) atak mocznicy, 8) zapaść serca, 9) ostra niedrożność jelit, 10) uwięźnięta przepuklina, 11) porażenia prądem elektrycznym i od pioruna, 12) oparzenia i odmrożenia drugiego i trzeciego stopnia, 13) ukąszenie zwierząt jadowitych, 14) obce ciało w oku, uchu, krtani, tchawicy, nosie i przełyku.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

1. Acidum acetylo-salicylicum do 6 proszków

2. Acidum boricum

3. Aluminium aceticum sol.

4. Benzinum

5. Charta sinapisata

6. Empl. adhaesivum et zinci

7. Empl. capsici

8. Folia Salviae

9. " Sennae

10. Formaldehydum sol.

11. Hydrogenium hyperoxydatum sol.

12. Insulina (tylko przy cukrzycy)

13. Magnesium sulfuricum

14. " ustum

15. Natrium bicarbonicum

16. " sulfuricum

17. Oleum Ricini

18. " Terebinthinae

19. Oxygenium

20. Proszki od bólu głowy do 4 szt. o składzie według zał. Nr. 2 do rozp. Min. Spraw Wewn. z dn. 28 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 6, poz. 30),

21. Rad. Althaeae

22. Sal. Carolinum fact.

23. Semen Lini

24. Talcum

25. Ung. Acidi borici

26. Ung. Zinci oxydati

27. Bagietki szklane

28. Bandaże kalikotowe

29. " muślinowe

30. Ceratka do kompresów

31. Gaza hygroskopijna, sterylizowana i nasycona środkami leczniczemi

32. Lignina

33. Papier parafinowy

34. Pendzelki małe

35. Strzykawki uretralne

36. Wata hygroskopijna i szara

37. Zakraplacze.

1 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.8.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1934 r.