Art. 6. - Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.
Art.  6.  10

 (uchylony).

10 Art. 6 uchylony przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.