Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.126

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.