Art. 37. - [Przekazanie Ministrowi dokumentu publicznego zwróconego z uwagi na wadę techniczną] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.564 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  37.  [Przekazanie Ministrowi dokumentu publicznego zwróconego z uwagi na wadę techniczną]

Emitent dokumentu publicznego przekazuje Ministrowi dokument publiczny zwrócony przez posiadacza tego dokumentu wskazującego na jego uszkodzenie w wyniku wady technicznej, celem dokonania oceny jakości tego dokumentu.