[Przekazanie Ministrowi dokumentu publicznego zwróconego z uwagi na wadę techniczną] - Art. 37. - Dokumenty publiczne. - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Przekazanie Ministrowi dokumentu publicznego zwróconego z uwagi na wadę techniczną] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  37.  [Przekazanie Ministrowi dokumentu publicznego zwróconego z uwagi na wadę techniczną]

Emitent dokumentu publicznego przekazuje Ministrowi dokument publiczny zwrócony przez posiadacza tego dokumentu wskazującego na jego uszkodzenie w wyniku wady technicznej, celem dokonania oceny jakości tego dokumentu.