[Przekazanie służbom i ministrowi wzorca dokumentu publicznego]   - Art. 35. - Dokumenty publiczne. - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Przekazanie służbom i ministrowi wzorca dokumentu publicznego]   - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  35.  17 [Przekazanie służbom i ministrowi wzorca dokumentu publicznego]

 Emitent dokumentu publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 3, przekazuje wzorzec tego dokumentu Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Ministrowi, najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisu określającego wzór tego dokumentu publicznego.

17 Art. 35 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.