[Udostępnianie przez emitenta dokumentu publicznego plików graficznych i danych dotyczących dokumentu publicznego] - Art. 34. -... - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Udostępnianie przez emitenta dokumentu publicznego plików graficznych i danych dotyczących dokumentu publicznego] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  34.  [Udostępnianie przez emitenta dokumentu publicznego plików graficznych i danych dotyczących dokumentu publicznego]
1.  16
 Emitent dokumentu publicznego, najpóźniej w dniu wejścia w życie przepisu określającego wzór dokumentu publicznego, zamieszcza na swojej stronie internetowej pliki graficzne i dane dotyczące dokumentu publicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1-3.
2. 
Emitent dokumentu publicznego przekazuje Ministrowi, drogą elektroniczną, dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a-c, pkt 3 i 5, oraz, na zabezpieczonym informatycznym nośniku danych, dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 4, w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Emitent dokumentu publicznego przekazuje Ministrowi informację, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 lit. d, najpóźniej w dniu zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru.
16 Art. 34 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1415) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 lipca 2022 r.