Art. 18. - [Podmiot wytwarzający blankiety dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.564 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  18.  [Podmiot wytwarzający blankiety dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej]

Blankiety dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4, są wytwarzane przez Spółkę albo inne podmioty, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych, które spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych określone w art. 19 i w przepisach wydanych na podstawie art. 21, a w przypadku wykonywania umowy wymagającej dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej posiadają odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.