[Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego] - Art. 14. - Dokumenty publiczne. - Dz.U.2022.1394 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1394 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego]

Emitent dokumentu publicznego przekazuje Zespołowi przed rozpoczęciem wytwarzania dokumentu publicznego próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego do weryfikacji jego zgodności z projektem wzoru tego dokumentu i rekomendacją.