Art. 14. - [Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego] - Dokumenty publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.564 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  14.  [Próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego]

Emitent dokumentu publicznego przekazuje Zespołowi przed rozpoczęciem wytwarzania dokumentu publicznego próbny wydruk blankietu dokumentu publicznego do weryfikacji jego zgodności z projektem wzoru tego dokumentu i rekomendacją.