§ 2. - Dokumentowanie przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądanie bagaży i sprawdzanie ładunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1601

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
§  2. 
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządza protokoły, o których mowa w art. 17a ust. 10 i art. 17b ust. 10 ustawy, oraz dokumentację służbową, o której mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, niezwłocznie po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy.