Dokument wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią. - Dz.U.2004.154.1627 - OpenLEX

Dokument wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.154.1627

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2004 r.

DOKUMENT WYPOWIEDZENIA
Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Konwencja handlowa podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 kwietnia 2004 r.