Art. 6. - Dokonywanie zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywanie na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.
Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.