Art. 5. - Dokonywanie zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywanie na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.
Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu.