Dodatkowe ustalenie cen papierosów odnikotynizowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 kwietnia 1931 r.
w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
Cenę detalicznej sprzedaży papierosów odnikotynizowanych "Egipskie Przednie" w opakowaniu po 20 szt. ustala się na zł 2.50.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.