§ 2. - Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.31.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1967 r.
§  2.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku na stanowiskach wymienionych w wykazie, o którym mowa w § 1.